Generalforsamling

General-
forsamling

Den 7. juli
kl. 9.30

Der afholdes generalforsamling hvert år i juli.

 

Der afholdes generalforsamling hvert år i juli måned.

På generalforsamlingen aflægges diverse beretninger ligesom der er valg til møllelauget.
Laug medlemmerne er på valg hvert andet år og kan genvælges.