Museum opening hours: 8AM to 7PM. Open all days

Nyhedsbrev marts 2021

Nyhedsbrev marts 2021

Kære Møllevenner

Nyhedsbrev Marts 2021

Først vil vi ønske jer alle et rigtig Godt Nytår 2021.

Vores største ønske for 2021 er, at COVID19 vil forsvinde, så vi igen kan få lov at holde vore markeder i lighed med tidligere år.  Vi har virkelig savnet at riste pølser til påske-, sommer- og efterårsmarkederne, bage pandekager i efterårsferien og servere Glögg og æbleskiver til julemarkedet, samt male mel på Mølledagen den 3. søndag i juni.  

Lidt historie:

I starten af 2020 fik vi udskiftet mølleakslen, men senere på året måtte vor møllebygger på banen igen. Møllen var sunket i den ene side, så hatten ikke kunne krøges. Samtidig blev der indkøbt 4 nye sejl. Senere på året fik vi malet møllevingerne og Leif vaskede det hvide træværk på omgangen, så det så helt nyt ud.

Sol og Strand havde i 2019 udskrevet en konkurrence, hvor vi var så heldige at vinde hovedpræmien på 25.000,- til forbedring af legepladsen. Møllen spædede til, og i foråret blev den renoveret til stor glæde for børn og barnlige sjæle.

Traditionen tro blev der op til 1. søndag i advent rejst et juletræ på den store plæne. Denne gang var vi selvforsynende, idet vi skulle fælde den store gran ved hjørnet af haven ind til boligen.

Det blev også til et par spontane hyggelige udendørs (med afstand) sammenkomster i løbet af sommeren/efteråret for de frivillige hjælpere, hvor vi bl.a. grillede pølser (beregnet til vort påskemarked), lavede svensk pølseret eller sildebord m.m.

I 2020 stillede vi vore telte op i løbet af foråret, da vi ikke havde mere plads til opbevaring af møbler og lopper i magasinbygningerne. Derved var der mulighed for at sælge af effekterne, samtidig med at Sundhedsstyrelsens afstandskrav mv. blev overholdt. Det krævede dog en masse ekstra arbejde til vore frivillige i forhold til næsten daglig bemanding, så stor tak til dem.

Også stor tak til alle dem, der indleverede salgbare effekter til os. Det er vi virkelig glade for, da hun – vor kære Mølle – er en dyr dame at holde kørende. Vi kan derfor stadig bruge flere effekter.

Vi kan sagtens bruge flere frivillige, da det er et stort arbejde bl.a. at rejse og nedtage telte før og efter sæsonen, men også at bemande boderne når der afholdes markeder.

Kontingent:

Vi har brug for flere penge til møllen, da vi her i 2021 står for at skulle lave en stor renovering af bl.a. højbenene m.m. (den midterste del af møllen), der er svært angrebet af råd. Derfor håber vi, at rigtig mange stadig vil være med til at støtte møllen med et medlemskab. Det koster kun 200,- pr. person for et helt år og kan indbetales i genbrugsbutikken i åbningstiden, eller på møllens konto i Jyske Bank: Reg.nr. 0694, konto 2844346, eller på MobilePay 43511. Husk at notere at det er kontingent og meget gerne også medlemsnummer (eller nyt medlem).

Vi skal også spare:

For fremover at spare penge til porto, og ikke mindst for at kunne udsende informationer hurtigt, beder vi venligst medlemmer om at sende deres mailadresse til kasserer@gedesbymoelle.dk

Vel mødt på:                                   GEDESBY MØLLE                            

                                                          Kobbelsøvej 1, Gedesby

                                                          4874 Gedser

                                                          Tlf. 2156 2414 – mail info@gedesbymoelle.dk

Eller besøg vores hjemmeside på: https://www.gedesbymoelle.dk/

Vi er også på Facebook:  Gedesby Møllelaug  –  med mere end 400 medlememr

Gedesby Møllelaug

Formand                                        René Bossen                               2633  3611         formand@gedesbymoelle.dk

Næstformand                               Niels-Ole Hejesen                     

Kasserer                                        Alice Ansbjerg                             2062 6688         kasserer@gedesbymoelle.dk

Sekretær                                        Lise Jensen                                                             info@gedesbymoelle.dk

Best. medlem                               Henning Sørensen                   

Best. medlem                               Leif Andreasen