Fortovet

Så er vi færdige med det nye fortov under halvtaget ved vore lagerbygninger. Formålet var først og fremmest at kunne styre vand væk fra bygningerne. Det vil også gavne vore markeder. Det er indpasset i vor fine nye terrasse.
Vi har hævet fortovsniveauet, så man kan gå direkte ind i lagerlokalerne. Det vil lette ind og udbringning. I gennemgangen er der også lagt sten. Brønden er hævet og blevet forsynet med et nyt jerndæksel.Der blevet lagt nye sten for enden imod øst ved den nye facilitetsbygning. De gamle borde og bænke, som står her, kan nu bedre anvendes.
Arbejdet er udført af vore medlemmer, Ove, Frank, Bruno og Michael. Vi takker for et meget fint udført arbejde. De mange tunge materialer er leveret af Claus Jeppesen.
Nu mangler det blot, at udbygge halvtaget, så det går helt til udkanten af lagerbygningen. Der bliver et større spænd mellem de bærende bjælker, så der skal laves en stærkere dimension på limtræet. Ved denne tilføjelse skabes et nyt rum, hvor vi meget nemmere kan oplagre vore mange materialer til brug for telte, stænger, flag og hjælpeværktøjer. Ligeledes bliver der plads til bordplader og bukke.
Så ud over nemmere adgang får vi, inden for på lageret, skabt mere plads til de mange varer, som vi får ind til vore markeder.

Arbejdskraft

Så er vi der igen. Det kan virke langhåret, når vi igen og igen gør opmærksom på, at vi mangler arbejdskraft.
Vi har faktisk en solid og trofast stamme, som i enhver henseende passer vor butik, mølle, souvenirsalg m.m. Der er så mange, at det vil tage megen plads op, at nævne alle deres navne, men det fortjente de vitterlig. Det også på sin plads at fremhæve det gigantiske arbejde med at modtage, sortere og klargøre vort lager for loppevarer. Vi har, fået lavet et stort stykke arbejde af en gruppe frivillige under ledelse af Ove Jeppesen. Det har medvirket til at vore omkostninger til det store projekt er blevet en del mindre end kalkuleret. Der også en lille flok, som altid er tilstede når der skal ryddes op, hentes møbler, rejses telt m.m. Så vi er meget taknemlige for deres indsats.

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Vi har virkelig brug for flere deltagere, eller vi må fremover indtjene mange flere penge, bare for at holde møllen kørende. Hvis vi ikke kan håndtere det ved frivillige, må vi købe os til de nødvendige arbejder.

Vinteropgaver:
Nu skulle vi gerne have lavet vort kontor færdigt. Det mangler en gang maling og montage af el. Vore lagre skal ryddes op. Forsatsvinduerne skal endelig færdiggøres. Jobs der kan laves uden hård belastning af ens fritid. Var det noget for dig?
Vi indkøbte nyt butiksinventar fra en lukket forretning. Det skal sættes op. Noget med at bore nogle huller og skrue vanger i væggen. Kunne du give os en hånd med det?
Garagen har fået monteret sine skabe. Vi fik nogle skabe foræret. Allerede nu er de i god brug. Vi mangler bare prikken over I-et. De skulle gerne males i en pæn hvid farve. Uden på. Det kan da være en opgave, du vil kunne påtage dig, – ikke?

Eksempel på et af flere store arbejder:
Vore bygninger med butik og bolig er i en sådan tilstand, at der skal laves store reparationer af indskud og stokværk. Magasinet trænger til en omgang. På møllens fundament er der mange sætterevner, og kalkoverfladen trænger til udskiftning. Vi har brug for personer, der kan påtage sig dette arbejde, som er meget stort. Vi har haft gennemgang med en person fra Tyskland, som, i det daglige, arbejder med renovering af gamle ejendomme. Hans bedømmelse siger: ̐ nedskrabning af al overflade, ̐ reparation af murværk, ̐ genopbygning af overflader. Der skal anvendes ̐ silikat produkter. Vi bliver nødsaget til at indhente præliminære tilbud, som vi kan anvende til bedømmelse af, om vi selv, eller om en trediepart skal udføre arbejderne

Gedesby Mølle søger frivillige til hjælp på Møllen.

Hele året rundt tager Gedesby Mølle gerne imod gode ting indenfor:
Tøj i god stand, Broderier, lette møbler,  brugskunst, køkkengrej, bøger, værktøj, cykler, legetøj, haveartikler, lamper, El-artikler m.m.
Indleveringsbordene er bag Møllen.
På forhånd tak.