Arbejdskraft

Så er vi der igen. Det kan virke langhåret, når vi igen og igen gør opmærksom på, at vi mangler arbejdskraft.
Vi har faktisk en solid og trofast stamme, som i enhver henseende passer vor butik, mølle, souvenirsalg m.m. Der er så mange, at det vil tage megen plads op, at nævne alle deres navne, men det fortjente de vitterlig. Det også på sin plads at fremhæve det gigantiske arbejde med at modtage, sortere og klargøre vort lager for loppevarer. Vi har, fået lavet et stort stykke arbejde af en gruppe frivillige under ledelse af Ove Jeppesen. Det har medvirket til at vore omkostninger til det store projekt er blevet en del mindre end kalkuleret. Der også en lille flok, som altid er tilstede når der skal ryddes op, hentes møbler, rejses telt m.m. Så vi er meget taknemlige for deres indsats.

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Vi har virkelig brug for flere deltagere, eller vi må fremover indtjene mange flere penge, bare for at holde møllen kørende. Hvis vi ikke kan håndtere det ved frivillige, må vi købe os til de nødvendige arbejder.

Vinteropgaver:
Nu skulle vi gerne have lavet vort kontor færdigt. Det mangler en gang maling og montage af el. Vore lagre skal ryddes op. Forsatsvinduerne skal endelig færdiggøres. Jobs der kan laves uden hård belastning af ens fritid. Var det noget for dig?
Vi indkøbte nyt butiksinventar fra en lukket forretning. Det skal sættes op. Noget med at bore nogle huller og skrue vanger i væggen. Kunne du give os en hånd med det?
Garagen har fået monteret sine skabe. Vi fik nogle skabe foræret. Allerede nu er de i god brug. Vi mangler bare prikken over I-et. De skulle gerne males i en pæn hvid farve. Uden på. Det kan da være en opgave, du vil kunne påtage dig, - ikke?

Eksempel på et af flere store arbejder:
Vore bygninger med butik og bolig er i en sådan tilstand, at der skal laves store reparationer af indskud og stokværk. Magasinet trænger til en omgang. På møllens fundament er der mange sætterevner, og kalkoverfladen trænger til udskiftning. Vi har brug for personer, der kan påtage sig dette arbejde, som er meget stort. Vi har haft gennemgang med en person fra Tyskland, som, i det daglige, arbejder med renovering af gamle ejendomme. Hans bedømmelse siger: ̐ nedskrabning af al overflade, ̐ reparation af murværk, ̐ genopbygning af overflader. Der skal anvendes ̐ silikat produkter. Vi bliver nødsaget til at indhente præliminære tilbud, som vi kan anvende til bedømmelse af, om vi selv, eller om en trediepart skal udføre arbejderne