Fortovet

Så er vi færdige med det nye fortov under halvtaget ved vore lagerbygninger. Formålet var først og fremmest at kunne styre vand væk fra bygningerne. Det vil også gavne vore markeder. Det er indpasset i vor fine nye terrasse.
Vi har hævet fortovsniveauet, så man kan gå direkte ind i lagerlokalerne. Det vil lette ind og udbringning. I gennemgangen er der også lagt sten. Brønden er hævet og blevet forsynet med et nyt jerndæksel.Der blevet lagt nye sten for enden imod øst ved den nye facilitetsbygning. De gamle borde og bænke, som står her, kan nu bedre anvendes.
Arbejdet er udført af vore medlemmer, Ove, Frank, Bruno og Michael. Vi takker for et meget fint udført arbejde. De mange tunge materialer er leveret af Claus Jeppesen.
Nu mangler det blot, at udbygge halvtaget, så det går helt til udkanten af lagerbygningen. Der bliver et større spænd mellem de bærende bjælker, så der skal laves en stærkere dimension på limtræet. Ved denne tilføjelse skabes et nyt rum, hvor vi meget nemmere kan oplagre vore mange materialer til brug for telte, stænger, flag og hjælpeværktøjer. Ligeledes bliver der plads til bordplader og bukke.
Så ud over nemmere adgang får vi, inden for på lageret, skabt mere plads til de mange varer, som vi får ind til vore markeder.