Historien om

Gedesby Møllelaug 

Gedesby mølle er Danmarks sydligste hollandske vindmølle 
taget i brug den 16. december 1911 af Kristian Hansen.

Møllen ophørte med at køre ved vindkraft i 1947 og i 1957 begyndte den for alvor at forfalde.

Et voldsomt haglvejr 4. juli rev det halve af møllens vingehæk af. Året efter blev møllen repareret, men allerede 17. juli 1958 var den gal igen. Akslen knækkede.
Herefter fik møllen lov til langsomt at forfalde – indtil september 1985, hvor to mølle-entusiaster gik i gang med en storstilet aktion for at bevare Gedesby mølle.
Gedesby mølle var i sine “unge dage” en driftig forretning:
I 1916 overtog bagermester Roung driften, derefter kom Hartvig Skov til.
Og fra 22. januar 1939 stod Gudrun og Eigil Jørgensen for møllens drift, der også kom til at indeholde en slags filial for firmaet LMAF – og senere A. Nielsen og Co, der bl.a. handlede med såsæd, foderstoffer og gødning.
Mølleriet blev definitivt opgivet i 1970, hvor Eigil Jørgensen startede en trælasthandel i bygningerne. Møllen fremstår i dag i fuld funktionsdygtig stand. Gedesby Mølle har kørt indtil 1947.

Herefter fik møllen lov til langsomt at forfalde – indtil september 1985, hvor to mølle-entusiaster gik i gang med en storstilet aktion for at bevare Gedesby mølle.
I første omgang så forsøget ud til at mislykkes. Sydfalster kommune ville ikke støtte projektet, daværende borgmester Otto Jensen væddede en kasse øl med formanden for det nystiftede Gedesby Møllelaug, Torben James Jensen, om at møllevingerne aldrig kom til at snurre igen. Den kasse øl er blevet afregnet!
Inden møllelauget kastede sig ud i arbejdet, blev møllens ejer siden 1976, Arthur King, kontaktet – og der blev tinglyst en deklaration, så møllelauget har råderet over møllen plus et lille stykke jord rundt om.
En masse lokale beboere gik ind i arbejdet og trak et stort læs med at tjene penge hjem til den omfattende istandsættelse. Det er gennem en helt utrolig indsats lykkedes at få møllen i køreklar stand igen, og den benyttes lejlighedsvist.
Gedesby mølle Kobbelsøvej 1, Gedesby, 4874 Gedser