Museum opening hours: 8AM to 7PM. Open all days

Møllelauget

Gedesby Møllelaug

Formand Lise Jensen
mobil 3082 3995 e-mail inge-lisejensen@hotmail.com

Næstformand Dorde Rosenhøj
mobil 2621 9678 e-mail allan.rosenhoj@privat.dk

Kasserer Alice Ansbjerg
mobil 2062 6688 e-mail kasserer@gedesbymoelle.dk

Sekretær Margit Andersen
mobil 6176 0773 e-mail margitandersen@live.dk

Revisorer
Steen Dybdal
Kirsten Kristensen

Revisor suppleant
Christian Svendsen

Laug medlemmer

Formand Lise Jensen
mobil 3082 3995 e-mail inge-lisejensen@hotmail.com

Næstformand Dorde Rosenhøj
mobil 2621 9678 e-mail allan.rosenhoj@privat.dk

Kasserer Alice Ansbjerg
mobil 2062 6688 e-mail kasserer@gedesbymoelle.dk

Sekretær Margit Andersen
mobil 6176 0773 e-mail margitandersen@live.dk

Best. medlem Henning Sørensen
mobil 2933 3840 e-mail bomber@nypost.dk

Best. medlem Leif Andresen
mobil 3056 9916 e-mail glgade13@gmail.com

Best. medlem Niels-Ole Hejesen
mobil 3095 0818 e-mail hejesen@gmail.com