Møllelauget

Lauget valgt på den årlige Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2024:
Søndag den 7. juli kl. 9

Gedesby Møllelaug

formand:  Dorde Rosenhøj
mobil: 28 78 02 73
e-mail:  dorderosenhoj@gmail.com

Næstformand:  Leif Andresen
Kasserer:            Jan Jørgensen
Sekretær:           Margit Andersen

Øvrige bestyrelse.
Henning Sørensen
Lise Jensen
Gyrithe Freiesleben
Jan Børresen

Revisorer:
Steen Dybdal, Else Gere og Christian Svendsen suppleant.