Referat fra Bestyrelses-

møde

Bestyrelsesmøde d. 26 juli 2023

Deltager: Dorde, Leif, Henning, Jan J, Lise, Gyritte, Jan B, Margit.
 
1:
    Velkomst af nuværende formand.
2:
    Konstituering af bestyrelsen.
     Formand:          Dorde Rosenhøj
     Næstformand:  Leif Andresen
      Kasserer:           Jan Jørgensen
      Sekretær:          Margit Andersen
      Øvrige bestyrelse.
       Henning Sørensen
       Lise Jensen
       Gyrithe Freiesleben
        Jan Børresen
       Revisorer: Steen Dybdal. Else Gere og Christian Svendsen suppleant.